Trực tràng

Đánh giá kết quả xạ trị sau phẫu thuật ung th...

Võ Văn Xuân, Phạm Khánh Toàn
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh...

Nguyễn Thị Phong Lan
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viên do ung thư trực tràng thấp

Nguyễn Thị Phong Lan
Cơ sở
2020

Mô tả chất lượng cuộc sống người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật cắt u trực tràng đường bụng - tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) do ung thư trực tràng tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K 2019-2020. Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật Miles tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K.

Xem thêm