Thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư trực tràng tại Khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K năm 2021

Tác giả

Nguyễn Thị Phan

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nhóm tác giả

Đặng Thị Thanh Nhàn, Vũ Thị Hải Yến

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả thực trạng chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư trực tràng tại khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K năm 2021.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: người bệnh ung thư trực tràng (được khẳng định bằng kết quả giải phẫu bệnh). Được điều trị bằng phẫu thuật (bao gồm tất cả các phương pháp: cắt đoạn / hậu môn nhân tạo / cắt cụt - nội soi / mổ mở). Thời gian hậu phẫu (từ giờ thứ 25 sau mổ) được chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp Quán Sứ. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án phục vụ nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn lựa chọn.

- Thời gian: 03/2021 - 11/2021

- Địa điểm: khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 125