Đánh giá kết quả hóa - xạ trị đồng thời sau phẫu thuật ung thư trực tràng giai đoạn II-III tại Bệnh viện K

Tác giả

Hoàng Ngọc Tấn

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Trần Thắng, Nguyễn Tiến Quang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm trên BN UTTT giai đoạn II, III hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 109 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn II, III(pT3-4,N0M0 và pTbất kỳN1-2M0) được phẫu thuật sau đó được hóa xạ trị đồng thời từ T1/2012 đến 12/2017
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Giải phẫu bệnh chẩn đoán xác định ung thư trực tràng, giai đoạn II,III. Bệnh nhân tham gia đầy đủ liệu trình điều trị. Chỉ số toàn trạng PS 0-1. Được theo dõi đầy đủ thời gian sống thêm sau điều trị
+ Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư trực tràng giai đoạn I, IV; bệnh nhân mắc các bệnh ung thư khác; không đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Mắc các bệnh khác: như suy thận, suy tim, suy gan
- Thời gian: 1/2012 đến 12/2017
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu
- Cỡ mẫu: n = 109