Bước đầu đánh giá kết quả điều trị Gefitinib bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn não có đột biến EGFR tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Văn Cao

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 2

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thái Hòa

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá kết quả điều trị Gefitinib bước 1 UTPKTBN di căn não có đột biến EGFR và các tác dụng không mong muốn của phương pháp điều trị này.
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
Bệnh nhân UTPKTBN di căn não có đột biến gen EGFR được điều trị Gefitinib bước 1 tại Bệnh viện K từ tháng 01/2015 đến tháng 9/2019.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán UTPKTBN di căn não, giải phẫu bệnh là Carcinoma tuyến. Có đột biến gen EGFR: mất đoạn exon 19 hoặc L858R exon 21; Tuổi > 18, PS 0 – 3, Chức năng gan, thận, huyết học trong giới hạn cho phép điều trị Gefitinib.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có 2 ung thư trở lên, có đột biến hiếm hoặc kháng thuốc hay đã từng được điều trị trước đó với hóa trị hoặc các TKIs khác.
- Thời gian: 01/2015 - 9/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu + tiến cứu có theo dõi dọc
- Cỡ mẫu : n = 16