Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Xeliri sau thất bại với hóa trị bước 1 ung thư đại trực tràng giai đoạn IV

Tác giả

Trần Thắng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Thị Cúc

Nội dung