Đánh giá kết quả điều trị Cetuximab kết hợp hoá chất trong ung thư đại trực tràng giai đoạn IV không đột biến RAS/BRAF tại Bệnh viện K

Tác giả

Hà Thành Kiên

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ

Nhóm tác giả

Đào Văn Tú, Hoàng Đức Thành

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả điều trị và tác dụng không mong muốn của cetuximab kết hợp hóa chất trong ung thư đại trực tràng giai đoạn IV không đột biến RAS/BRAF.

- Đánh giá một số tác dụng không mong muốn của phác đồ

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV không đột biến RAS/BRAF điều trị với phác đồ cetuximab kết hợp hóa chất tại Bệnh viện K từ tháng 7/2017 - 7/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN được chẩn đoán xác định là ung thư đại trực tràng bằng mô bệnh học, giai đoạn IV không có khả năng phẫu thuật triệt căn. Được điều trị phác đồ hóa chất kết hợp cetuximab. Tủy xương: số lượng bạch cầu >= 1,5.10^9/L, tiểu cầu >=75.10^9/L, Hemoglobin >=80g/L. Gan: Bilirubin <= 1,5 lần giới hạn bình thường trên, giá trị ALT AST <=100U/L. Thận: creatinin trong giới hạn bình thường.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Có đột biến NRAS và/hoặc KRAS và/hoặc BRAF. Mắc các bệnh mạn tính, cấp tính nguy cơ gây tử vong trong thời gian gần hoặc ung thư khác.

- Thời gian: 7/2017 - 7/2021 - Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu

- Cỡ mẫu: n = 30