Đại trực tràng

Bước đầu áp dụng quy trình chuẩn bị dụng cụ t...

Bùi Thị Thủy
Cơ sở
2020
Xem thêm

Bước đầu áp dụng quy trình chuẩn bị dụng cụ trong phẫu thuật nội soi Robot đại trực tràng

Bùi Thị Thủy
Cơ sở
2020

Một số đặc điểm dụng cũ phẫu thuật nội soi robot đại trực tràng. Nhận xét mức độ tuân thủ quy trình chuẩn bị dụng cụ.

Xem thêm

Đánh giá độc tính của Cetuximab trong điều tr...

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá độc tính của Cetuximab trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn có RAS WT tại Bệnh viện K

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Cơ sở
2020

Đánh giá đáp ứng điều trị và độc tinh của cetuximab kết hợp hóa chất trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn có RAS tự nhiên.

Xem thêm