Thực quản

Nhận xét đặc điểm hình ảnh nội soi phóng đại...

Bùi Ánh Tuyết, Bùi Việt Nga
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả đặt stent thực quản trên bện...

Nguyễn Diệu Hương, Phạm Quốc Đạt
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả điều trị ung thư thực quản...

Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Thu Hường
Cơ sở
2018
Xem thêm