Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật đặt Stent Slicon qua lỗ mở khí quản trong điều trị hẹp khí quản do ung thư thực quản tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Tiến Hùng

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Tai Mũi Họng

Nhóm tác giả

Trần Trung Dũng, Vũ Quang Chiến, Nguyễn Viết Chiến, Kim Thị Tiến

Nội dung