Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt thực quản tạo hình ở bệnh nhân ung thư thực quản đã hóa xạ trị tiền phẫu thuật tại Khoa Ngoại Bụng 2, Bệnh viện K

Tác giả

Đoàn Trọng Tú

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nhóm tác giả

Hoàng Lê Minh

Mô tả

.

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư thực quản đã hóa xạ trị tiền phẫu tại Khoa Ngoại bụng 2.

- Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi cắt thực quản tạo hình ở bệnh nhân ung thư thực quản đã hóa xạ trị tiền phẫu tại Khoa Ngoại bụng 2, bệnh viện K.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: gồm 39 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư thực quản, đã hóa xạ trị tiền phẫu và phẫu thuật nội soi cắt thực quản tạo hình tại Khoa Ngoại bụng 2, bệnh viện K từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2021. Không giới hạn tuổi và giới. Được chẩn đoán xác định UTTQ và sinh thiết qua nội soi trước mổ đánh giá giai đoạn qua CT lồng ngực và siêu âm nội soi thực quản, có chẩn đoán mô bệnh học sau mổ là: ung thư biểu mô thực quản, được hóa xạ trị tiền phẫu trước mổ. Được mổ bằng PTNS cắt thực quản tạo hình, kể cả những bệnh nhân phải chuyển mổ mở do phải xử lý tai biến trong khi thực hiện PTNS.

+ Tiêu chuẩn loại trừ những bệnh nhân bị UTTQ được PTNS mang tính thăm dò hoặc chuyển mổ mở ngay sau khi đánh giá tổn thương.

- Thời gian: từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2021.

- Địa điểm; Khoa Ngoại bụng 2, bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu, theo dõi dọc, không đối xứng.

- Cỡ mẫu: n=39.