Một số yếu tố liên quan tới thời gian sống thêm không tiến triển bệnh ung thư cổ tử cung tái phát di căn điều trị phác đồ Platinum kết hợp Bevacizumab tại Bệnh viện K

Tác giả

Hàn Thị Thanh Bình

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nhóm tác giả

Lê Thanh Đức, Nguyễn Thị Thanh Loan

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá đáp ứng điều trị và thời gian sống thêm không tiến triển của bệnh nhân ung thư cổ tử cung tái phát di căn được điều trị phác đồ phác đồ hóa chất có Platinum kết hợp Bevacizumab
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
49 bệnh nhân được chẩn đoán UTCTC tái phát, di căn được điều trị bằng Bevacizumab kết hợp hóa chất Paclitaxel – Cisplatin hoặc Paclitaxel – Carboplatin tại bệnh viện K từ tháng 1/2016 đến tháng 9/2020.
- Thời gian: 01/2016 - 9/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu
- Cỡ mẫu: n = 49