Cổ tử cung

Thực trạng chăm sóc người bệnh phẫu thuật gia...

Trần Thị Kim Oanh
Cơ sở
2021
Xem thêm

Nghiên cứu tổn thương tế bào - mô bệnh học ở...

Chu Hoàng Hạnh
Cơ sở
2020
Xem thêm

Nghiên cứu tổn thương tế bào - mô bệnh học ở các bệnh nhân có nhiễm HPV cổ tử cung

Chu Hoàng Hạnh
Cơ sở
2020

Nhận xét đặc điểm tế bào - mô bệnh học cổ tử cung ở các bệnh nhân có nhiễm HPV.

Xem thêm