Đề tài khoa học

Đánh giá sự bộc lộ LMP1 va Cyclin D1 trong un...

Bùi Thị Mỹ Hạnh
Cơ sở
2019
Xem thêm

Áp dụng siêu âm để định vị bộ dụng cụ trong x...

Phạm Văn Hảo, Tô Anh Dũng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả xạ trị giảm đau ung thư di...

Phạm Sơn Lâm, Trần Hoàng Điệp
Cơ sở
2019
Xem thêm

Đánh giá kết quả bước đầu của thuốc GELX tron...

Nguyễn Thị Hải Yến
Cơ sở
2019
Xem thêm