Đánh giá hiệu quả hệ thống laser làm mặt nạ cố định cho bệnh nhân ung thư đầu cổ tại khoa Vật lý xạ trị năm 2015.

Tác giả

Đào Quốc Huy

Năm đề tài

2015

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Vật lý xạ trị

Nội dung