Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật vi phẫu u tủy đoạn ngực - thắt lưng tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thái Học

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Thần kinh

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ u tủy đoạn ngực-thắt lưng
- Nhận xét kết quả điều trị vi phẫu u tủy đoạn ngực- thắt lưng

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân có u tủy sống đoạn ngực - thắt lưng được điều trị phẫu thuật, có kết quả giải phẫu bệnh tại Bệnh viện K.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Gồm tất cả những bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới được chẩn u tủy đoạn ngực - thắt lưng. Bệnh nhân đều được chụp cộng hưởng từ tủy sống. Các bệnh nhân đều có kết quả mô bệnh học. Bệnh án đầy đủ các chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ, ghi đầy đủ các phương pháp điều trị và có biên bản phẫu thuật. Chọn các bệnh án phù hợp với các tiêu chuẩn đặt ra theo mẫu bệnh án nghiên cứu. Các bệnh án ghi rõ ràng, đầy đủ địa chỉ liên hệ khám lại sau điều trị.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân sau mổ không có kết quả mô bệnh học hoặc kết quả mô bệnh học không rõ ràng. Hồ sơ bệnh án không rõ ràng, không đầy đủ, rách nát, không có phim chụp cổng hưởng từ cột sống. Bệnh nhân không cung cấp đầy đủ thồng tin sau điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán sau mổ là u ngoài tủy - ngoài màng cứng.

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2017 đến tháng 06/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả lâm sàng, tiến cứu kết hợp hồi cứu không đối chứng

- Cỡ mẫu: chọn toàn bộ, n=38