Đánh giá di căn hạch và khả năng nạo vét trong phẫu thuật ung thư phế quản nguyên phát