Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Khoa Ngoại Tam Hiệp, Bệnh viện K năm 2021

Tác giả

Phạm Thị Hậu

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Tam Hiệp

Nhóm tác giả

Nguyễn Quang Thái

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại khoa Ngoại Tam Hiệp, Bệnh viện K năm 2021.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng đang điều trị tại khoa Ngoại Tam Hiệp, Bệnh viện K, đồng ý tham gia nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN từ chối tham gia nghiên cứu

- Thời gian: 8/2020 - 10/2021

- Địa điểm: khoa Ngoại Tam Hiệp, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 98