Đánh giá hiệu quả của nội soi phóng đại kết hợp nội soi nhuộm màu NBI trong chẩn đoán Polyp đại trực tràng typ IIB theo JNET

Tác giả

Nguyễn Thị Nguyệt Phương

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Nội soi - Thăm dò chức năng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi của polyp đại trực tràng typ IIB theo JNET

- Đánh giá hiệu quả của nội soi phóng đại két hợp nội soi nhuộm màu NBI trong chẩn đoán polyp đại trực tràng typ IIB theo JNET

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được can thiệp tại khoa Nội soi -TDCN bệnh viện K. Bệnh phẩm sau cắt được gửi làm giải phẫu bệnh. Có đầy đủ hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân đồng ý them gia nghiên cứu.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân có chống chỉ định nội soi đại trực tràng toàn bộ, suy tim nặng, suy hô hấp nặng

- Thời gian: 1/2020 đến 11/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: n=40