Đại trực tràng

Khảo sát kiến thức chăm sóc hậu môn nhân tạo...

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Cơ sở
2019
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm hình ảnh nội soi của polyp...

Nguyễn Đức Khải, Nguyễn Hùng Mạnh
Cơ sở
2019
Xem thêm

Nhận xét đặc điểm hình ảnh nội soi của polyp đại trực tràng theo phân loại của PARIS và JNET

Nguyễn Đức Khải, Nguyễn Hùng Mạnh
Cơ sở
2019

Xem thêm

Đánh giá hiệu quả cắt polyp lớn đại trực tràn...

Nguyễn Thị Nguyệt Phương, Trần Đức Cảnh
Cơ sở
2018
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả cắt polyp lớn đại trực tràng kích thước 2-5cm qua nội soi ống mềm

Nguyễn Thị Nguyệt Phương, Trần Đức Cảnh
Cơ sở
2018

Xem thêm

Phẫu thuật nội soi 3D điều trị ung thư đại tr...

Phạm Văn Bình
Cơ sở
2018
Xem thêm