Đánh giá kết quả phác đồ Bevacizumab phối hợp xelox trong điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV

Tác giả

Trần Thắng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thắng, Nguyễn Tiến Quang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả của phác đồ Bevacizumab phối hợp XELOX trong điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là 45 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn IV được điều trị bằng phác đồ Bevacizumab phối hợp với XELOX từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2018.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân chẩn đoán xác định ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Không có chống chỉ định điều trị hóa chất và xạ trị. Bệnh nhân tham gia đầy đủ liệu trình điều trị. Chỉ số toàn trạng PS 0-1. Được theo dõi đầy đủ thời gian sống thêm sau điều trị. Có hồ sơ đầy đủ thông tin.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân mắc các bệnh ung thư khác. Không tham gia đầy đủ liệu trình điều trị. Mắc các bệnh khác: như suy thận, suy tim, suy gan.
- Thời gian: từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2018.
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hàng loạt ca bệnh, nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.
- Cỡ mẫu: n=45.