Lãnh đạo

Lãnh đạo đương nhiệm

GS. TS. TTƯT. Trần Văn Thuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế

Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia

Nguyên Giám đốc Bệnh viện K

(Từ năm 2016 - 04/2020)

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng HTQT và NCKH, Bệnh viện K

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức,

Trường Đại học Y Hà Nội

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K