Lãnh đạo

Lãnh đạo đương nhiệm

GS. TS. Lê Văn Quảng

Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia,

Giám đốc Bệnh viện K

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K;

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức, Trường Đại học Y Hà Nội

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K

TS. BS. Đào Văn Tú

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng, Viện Ung thư Quốc gia,

Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K

ThS. BS. Nguyễn Hương Giang

Trưởng phòng Dịch tễ học,

Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K

ThS. Đoàn Thị Hoa

Trưởng phòng Tài chính Kế toán,

Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K