Lãnh đạo

Lãnh đạo đương nhiệm

PGS. TS. Trần Thị Thanh Hương

Phụ trách Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng HTQT và NCKH, Bệnh viện K

Trưởng bộ môn Tâm lý – Y đức,

Trường Đại học Y Hà Nội

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện K