Tuyến nước bọt

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung...

Nguyễn Quốc Dũng
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư tuyến nước bọt dưới hàm tại Bệnh viện K năm 2015 - 2020

Nguyễn Quốc Dũng
Cơ sở
2020

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư tuyến nước bọt dưới hàm. Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm của ung thư tuyến nước bọt dưới hàm tại Bệnh viện K

Xem thêm