Yếu tố ảnh hưởng đáp ứng hóa trị phác đồ có Oxaliplatin trên ung thư đại trực tràng di căn

Tác giả

Vũ Hồng Thăng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 4

Nhóm tác giả

Trần Thắng, Đỗ Anh Tú

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá đáp ứng và yếu tố ảnh hưởng đáp ứng phác đồ có oxaliplatin trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
127 bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng có di căn xa, điều trị phác đồ FOLFOX trên 63 bệnh nhân và XELOX trên 64 bệnh nhân tại bệnh viện K.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: UTĐTT di căn được chuẩn đoán từ đầu điều trị hóa chất trong vòng 8 tuần sau phẫu thuật, không điều trị kháng thể đơn dòng. Có hồ sơ lưu trữ đầu đủ. Chỉ số toàn trạng PS=0-2; chỉ số huyết học, sinh hóa trong giới hạn cho phép.
+ Tiêu chuẩn loại trừ
Có bệnh ung thư khác kèm theo. Những bệnh nhân không phù hợp với một trong các tiêu chuẩn lựa chọn ở trên, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, bỏ điều trị.
- Thời gian: 01/2017 - 8/2019
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu so sánh giữa 2 nhóm
- Cỡ mẫu: n = 127 bệnh nhân, trong đó 63 bệnh nhân điều trị FOLFOX và 64 bệnh nhân điều trị XELOX