Lồng ngực

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lồng ngưc s...

Nguyễn Hải Yến
Cơ sở
2020
Xem thêm

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lồng ngưc sử dụng Levobupivacaine phối hợp với Fentanyl bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng liên tục

Nguyễn Hải Yến
Cơ sở
2020

Đánh giá tác dụng giảm đau sau phẫu thuật lồng ngực bằng phương pháp bơm liên tục hỗn hợp levobupivacaine 0,1% phối hợp fentanyl 2mcg/ml qua catheter NMC. Đánh giá tác dụng không mong muốn của phương pháp này.

Xem thêm