Khảo sát thực trạng chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K năm 2021

Tác giả

Vương Hồng Hạnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ

Nhóm tác giả

Phạm Văn Tuân, Hồ Thị Lan Hương, Nguyễn Thu Trang

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Khảo sát thực trạng chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K năm 2021.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN dược chẩn đoán ung thư ĐTT, được phẫu thuật và điều trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K từ 1/1/2021 - 10/11/2021. Có đủ hồ sơ bệnh án. Trực tiếp ghi nhận vào mẫu bệnh án nghiên cứu khi nhận bệnh, theo dõi bệnh, đánh giá điều trị và tái khám tại BVK.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN được chẩn đoán ung thư ĐTT nhưng không phẫu thuật. Các BN bị tổn thương phối hợp có thể gây tử vong và khó đánh giá kết quả chăm sóc. BN sau phẫu thuật ung thư ĐTT chuyển khoa, không kết thúc đợt điều trị tại khoa.

- Thời gian: 1/1/2021 - 10/11/2021

- Địa điểm: khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả tiến cứu

- Cỡ mẫu: n = 30