Kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2017

Tác giả

Nguyễn Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Phương

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Viện Ung thư quốc gia

Nhóm tác giả

Trần Văn Thuấn, Trần Thị Thanh Hương

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2017.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 4996 người dân từ 50 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống tại một số tỉnh/thành phố, không có vấn đề về ngôn ngữ hay các bệnh lý tâm thần đều được lựa chọn mời tham gia vào chương trình.
- Thời gian: năm 2017
- Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn kết hợp với phiếu khám.
- Cỡ mẫu: n=4996