Tác dụng không mong muốn của phương pháp giảm đau ngoài màng cứng liên tục cho bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng sử dụng Ropivacaine phối hợp với Fentanyl

Tác giả

Nguyễn Thị Thủy

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Phẫu thuật gây mê hồi sức

Nhóm tác giả

Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đắc

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư đại trực tràng

- Đặc điểm tác dụng không mong muốn của phương pháp giảm đau ngoài màng cứng bằng Ropivacaine phối hợp với Fentanyl

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 39 bệnh nhân ung thư đại trực tràng được áp dụng phương pháp gây tê ngoài màng cứng liên tục sau phẫu thuật bằng Ropivacaine phối hợp Fentanyl tại BVK.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN trên 18 tuổi, mổ phiên các bệnh ung thư đại trực tràng được gây mê toàn thể, giai đoạn ASA I, II, đồng ý giảm đau bằng gây tê NMC.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: có biến chứng nặng xảy ra trong quá trình gây mê hay phẫu thuật. Phải mổ lại sớm vì các biến chứng ngoại khoa. Có loạn thần sau mổ. BN chưa rút được ống NKQ tại phòng hồi tỉnh, phải thông khí hỗ trợ sau mổ. Không đặt được catheter ngoài màng cứng.

- Thời gian: 04/2021 - 11/2021

- Địa điểm: khoa PT GMHS và khoa Ngoại bụng 2, BVK

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 39