Đề tài khoa học

Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán...

PGS.TS. Lê Văn Quảng
Nhà nước
2021
Xem thêm

Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán & điều trị Ung thư khoang miệng

PGS.TS. Lê Văn Quảng
Nhà nước
2021

Xem thêm

Kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng...

Nguyễn Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Phương
Cơ sở
2018
Xem thêm

Kết quả khám sàng lọc ung thư đại trực tràng tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam năm 2017

Nguyễn Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Bích Phương
Cơ sở
2018

Xem thêm