Một số yếu tố liên quan tới nhu cầu hỗ trợ tâm lý xã hội ở bệnh nhân ung thư vú tại Hà Nội

Tác giả

Trần Thị Thanh Hương

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Viện Ung thư quốc gia

Nhóm tác giả

Nguyễn Thị Thúy Linh, Trần Văn Thuấn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Xác định một số yếu tố liên quan đến nhu cầu tâm lý xã hội của bệnh nhân ung thư vú tại Hà Nội năm 2015
* Phương pháp nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN nữ đã được xác định là ung thư vú nguyên phát trong vòng 2 năm tính từ thời điểm phỏng vấn và đang điều trị tại Bệnh viện. 18 tuổi trở lên. BN đồng ý tham gia nghiên cứu.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN đang trong tình trạng quá yếu, không thể tham gia nghiên cứu. Không đủ thể lực và tinh thần để hoàn thành phỏng vấn.
- Thời gian: 1/2015 - 6/2016
- Địa điểm: BVK, BV Ung bướu Hà Nội, TT Y học hạt nhân và ung bướu - BV Bạch Mai
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang
- Cỡ mẫu: theo công thức tính mẫu (n>=247), n = 264