Cắt tuyến giáp nội soi qua đường miệng: Kỹ thuật mới tại Việt Nam qua chùm ca lâm sàng tại Bệnh viện K

Tác giả

Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Xuân Quý, Ngô Quốc Duy, Trần Đức Toàn

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục đích giới thiệu kỹ thuật mới về cắt tuyến giáp nội soi ở Việt Nam.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Gồm 5 bệnh nhân u giáp trạng lành tính được phẫu thuật nội soi bằng phương pháp TOETVA tại Bệnh viện K từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Chẩn đoán u giáp trạng lành tính dựa vào lâm sàng, siêu âm vùng cổ và tế bào học u. Kích thước u < 4 cm. Được điều trị bằng phẫu thuật nội soi. Chẩn đoán mô bệnh học sau phẫu thuật là u giáp trạng lành tính. Không có tiền sử chiếu xạ trước đó, không có tiền sử mổ vùng cổ trước đó.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Tất cả các trường hợp không thuộc tiêu chuẩn lựa chọn trên.
- Thời gian: từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018.
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018.
- Cỡ mẫu: n=5