Thực trạng nhu cầu hỗ trợ chăm sóc người bệnh ung thư vú tại Bệnh viện K năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Tác giả

Vương Hồng Hạnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Y tế công cộng

Đơn vị

Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ

Nhóm tác giả

Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Khắc Dũng, Hoàng Đức Thành, Lưu Quang Hội, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đào Văn Tú

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và điều trị của người bệnh ung thư vú (UTV) và phân tích một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc người bệnh ung thư vú tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K (cơ sở Quán sứ) năm 2020.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Người bệnh được chẩn đoán UTV, được điều trị nội khoa tại Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ– Bệnh viện K từ tháng 01/2020 tới tháng 10/2020, có chẩn đoán mô bệnh học là ung thư vú với thể mô bệnh học theo phân loại của WHO – 2003. Có thông tin bệnh án đầy đủ sau điều trị qua các lần tái khám định kỳ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Mắc các bệnh khác có nguy cơ tử vong trong vòng thời gian 3 tháng, không tuân thủ liệu trình điều trị hoặc mất thông tin sau điều trị. Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.
- Thời gian: từ tháng 01/2020 tới tháng 10/2020
- Địa điểm: Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ.
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.
- Cỡ mẫu: n=162.