Ứng dụng kỹ thuật VMAT, IMRT trong chẩn đoán & điều trị Ung thư khoang miệng

Tác giả

PGS.TS. Lê Văn Quảng

Năm đề tài

2021

Cấp

Nhà nước

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Bệnh viện K

Nội dung