Đặc điểm di căn hạch và kết quả sống thêm 5 năm sau điều trị ung thư hắc tố da giai đoạn II, III

Tác giả

Vũ Thanh Phương

Năm đề tài

2018

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch và đánh giá kết quả sống thêm sau điều trị ung thư hắc tố da giai đoạn II, III.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: 89 bệnh nhân UTHT da giai đoạn II, III, có khối u nguyên phát chưa phẫu thuật tuyến dưới (T1, T2, T3, T4, N0, N1, N2, N3, M0). Được điều trị bằng phẫu thuật kết hợp với bổ trợ hóa chất, miễn dịch theo phác đồ tại bệnh viện K từ 1/2005 đến 12/2017.
- Thời gian: từ 1/2005 đến 12/2017.
- Địa điểm: Bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: : Hồi cứu và tiến cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng (hồi cứu 36 bệnh nhân, tiến cứu 53 bệnh nhân).
- Cỡ mẫu: n=89