Giá trị cộng hưởng từ 1.5 Tesla trước và sau hóa xạ trị tiền phẫu trong ung thư trực tràng thấp

Tác giả

Vũ Lê Minh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh

Nội dung