Đánh giá kết quả xạ trị tiền phẫu ung thư trực tràng bằng kỹ thuật VMAT tại Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Khánh Toàn

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 5

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư trực tràng tại Bệnh viện K từ 06/2018 đến 10/2021
- Đánh giá kết quả hóa xạ trị trước mổ ung thư trực tràng bằng kỹ thuật điều biến liều thể tích hình cung (VMAT) kết hợp Capecitabin đường uống.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Các bệnh nhân ung thư trực tràng được hóa xạ trị tiền phẫu kĩ thuật VMAT kết hợp Capecitabine đường uống tại Bệnh viện K từ tháng 06/2018 đến tháng 10/2021
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn T2-4, N0-2, M0; Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và xạ trị tiền phẫu bằng kĩ thuật VMAT kết hợp hóa chất Capecitabine uống; Bệnh nhân đồng ý phẫu thuật; Chỉ số toàn trạng 0-2 theo thang điểm ECOG; Có hồ sơ ghi nhận thông tin đầy đủ.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân ung thư trực tràng Tis, T1-T2N0 M0 hoặc đã có di căn xa (M1); Chỉ số toàn trạng từ 3-4 theo thang điểm ECOG; Bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật hoặc bỏ dở điều trị không rõ lý do; Bệnh nhân hóa xạ trị bằng kĩ thuật 3D-CRT; Thất lạc hồ sơ hoặc không theo dõi được.
- Thời gian: 6/2018 - 10/2021
- Địa điểm: Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: can thiệp lâm sàng không đối chứng
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 55