Một số yếu tố nguy cơ hẹp miệng nối sau phẫu thuật triệt căn ung thư trực tràng

Tác giả

Phan Hữu Huỳnh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nhóm tác giả

Trần Đình Tân, Phạm Vũ Minh Hoàng

Nội dung