Đánh giá kết quả xạ trị sau phẫu thuật ung thư trực tràng trung bình, thấp giai đoạn T3-4 tại Bệnh viện K

Tác giả

Võ Văn Xuân, Phạm Khánh Toàn

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 5

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời sau phẫu thuật ung thư trực tràng trung bình, thấp giai toạn T3-4N0-2M0 tại bệnh viện K.

- Nhận xét một số biến chứng, tác dụng không mong muốn của phác đồ.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: 70 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn pT3-4N0-2M0 theo phân loại UICC/AJCC 2017 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2020.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: bệnh nhân ung thư trực tràng trung bình, thấp sau khi được phẫu thuật giai đoạn pT3, T4N0-2M0. Mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến. Được chỉ định xạ trị gia tốc phân liều thường quy sau mổ. Bệnh nhân được xạ trị lần đầu. Chỉ số toàn trạng từ 0-2 theo thang điểm ECOG. Điều trị phác đồ hóa-xạ trị đồng thời sau mổ đầy đủ. Có hồ sơ ghi nhận thông tin và theo dõi đầy đủ.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: ung thư trực tràng cao hoặc ung thư trực tràng trung bình, thấp T1-2, ống hậu môn. Bệnh nhân có di căn xa M1. Bệnh nhân mắc 2 ung thư trở lên. Xạ trị hoặc hóa trị sau mổ đơn thuần. Bệnh nhân bỏ điều trị hoặc mất thông tin.

- Thời gian: tháng 11/2016 đến tháng 11/2020. 

- Địa điểm: Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều.

- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi cứu.

- Cỡ mẫu:lấy mẫu thuận tiện, n = 70.