Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư trực tràng bằng phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng có sử dụng máy nối tại Khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K

Tác giả

Phạm Trung Thông

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại tổng hợp Quán Sứ

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư trực tràng được phẫu thuật
- Nhận xét kết quả sớm điều trị phẫu thuật nội soi ung thư trực tràng có sử dụng máy cắt nối tại khoa Ngoại Quán Sứ giai đoạn 2017-2020
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trạc tràng cổ cao và giữa với khối u cách rìa hậu môn >=5cm. giai đoạn T1-T3 với ung thư trực tràng cao, T2 với trực tràng trung bình, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tử cung sử dụng máy nối.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. BN có chống chỉ định của phẫu thuật nội soi. BN được phẫu thuật 2 thì. BN phẫu thuật nội soi phải chuyển mổ mở. BN có kết quả GPB không phải ung thư biểu mô. BN điều trị hóa xạ trị trước mổ.
- Thời gian: tháng 1/2019 đến tháng 10/2020
- Địa điểm: Khoa Ngoại Tổng hợp Quán Sứ, Bệnh viện K
- Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu kết hợp tiến cứu.
- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện