Kết quả sớm của phẫu thuật cắt đoạn trực tràng nối máy do ung thư biểu mô tuyến trực tràng tại khoa Ngoại Bụng 2, Bệnh viện K

Tác giả

Trần Tuấn Thành

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Bụng 2

Nhóm tác giả

Hoàng Mạnh Thắng, Trần Xuân Dũng

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư trực tràng được phẫu thuật cắt nối máy tại Khoa Ngoại bụng 2 từ 2020-2021.

- Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật cắt đoạn trực tràng nối máy của nhóm bệnh nhân trên.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: 124 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị phẫu thuật cắt đoạn trực tràng sử dụng máy nối tại bệnh viện K thời gian từ tháng 01/2022 đến 08/2021. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng với bệnh học là ung thư biểu mô tuyến. Giai đoạn bệnh I, II và III được chỉ định phẫu thuật ngay sau khi đã điều trị hóa xạ đồng thời trước phẫu thuật. Bệnh nhân được phẫu thuật chương trình cắt đoạn trực tràng có sử dụng máy nối.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: mắc ung thư thứ hai, mô bệnh học là UTBMT di căn từ cơ quan khác, không đủ hồ sơ bệnh án.

- Thời gian nghiên cứu: tháng 1/2020 đến tháng 8/2021.

- Địa điểm: bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: sử dụng mô hình nghiên cứu mô tả hồi cứu.

- Cỡ mẫu: thuận tiện có chủ đích, n=124.