Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viên do ung thư trực tràng thấp

Tác giả

Nguyễn Thị Phong Lan

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Bụng 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Mô tả chất lượng cuộc sống người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật cắt u trực tràng đường bụng - tầng sinh môn (phẫu thuật Miles) do ung thư trực tràng tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K 2019-2020.
- Xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn sau phẫu thuật Miles tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh viện K.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: toàn bộ 75 người bệnh mang hậu môn nhân tạo sau phẫu thuật Miles do ung thư trực tràng thấp tại bệnh viện K. Người bệnh trên 18 tuổi, không phân biệt giới tính, nghe và no1it ốt, tự nguyện tham gia trả lời bộ câu hỏi.
- Thời gian: tháng 4 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020.
- Địa điểm: bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.
- Cỡ mẫu: n = 75.