Nhận xét tỷ lệ tổn thương nội biểu mô cổ tử cung ở bệnh nhân có xét nghiệm HPV dương tính tại Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện K

Tác giả

Trần Thị Thanh Thúy

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Khám bệnh Tân Triều

Nhóm tác giả

Hàn Thị Vân Thanh, Nguyễn Vân Anh, Bùi Thị Tâm

Nội dung