Nghiên cứu tổn thương tế bào - mô bệnh học ở các bệnh nhân có nhiễm HPV cổ tử cung

Tác giả

Chu Hoàng Hạnh

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Khám bệnh Tự nguyện Phát hiện sớm ung bướu

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhận xét đặc điểm tế bào - mô bệnh học cổ tử cung ở các bệnh nhân có nhiễm HPV.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HPV típ nguy cơ cao có làm xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học tại khoa Khám bệnh Bệnh viện K, thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2020.

- Thời gian: từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2020.

- Địa điểm: khoa Khám bệnh Bệnh viện K.

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang.

- Cỡ mẫu: 259 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HPV typ nguy cơ cao kết hợp được xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học. n = 259.