Thực trạng chăm sóc người bệnh phẫu thuật giai đoạn sớm ung thư cổ tử cung

Tác giả

Trần Thị Kim Oanh

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Điều dưỡng

Đơn vị

Ngoại Phụ khoa

Nhóm tác giả

Nguyễn Thanh Trung, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thanh Minh, Hoàng Thị Tuyết, Trần Thị Lan Phương

Nội dung