Đánh giá thời gian sống thêm không tiến triển bệnh ung thư cổ tử cung tái phát di căn điều trị phác đồ có Platinum tại Bệnh viện K

Tác giả

Nguyễn Thị Thanh Loan

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Nội

Đơn vị

Nội 5

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thời gian sống thêm bệnh không tiến triển và các yếu tố liên quan trên các đối tượng UTCTC tái phát di căn được điều trị bằng phác đồ này.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: BN được chẩn đoán UTCTC tái phát, di căn được điều trị phác đồ Paclitaxel - Cisplatin hoặc Paclitaxel - Carboplatin tại Bệnh viện K từ tháng 1/2019 - 4/2021.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN dược chẩn đoán UTCTC tái phát không còn chỉ định điều trị tại chỗ tại vùng sau điều trị phẫu thuật triệt căn hoặc xạ trị, hóa xạ trị triệt căn. Được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học là ung thư biểu mô vảy hoặc tuyến của cổ tử cung. Có tổn thương đích đánh giá được đáp ứng theo tiêu chuẩn RECIST. Điều trị ít nhất 3 chu kỳ hóa chất, đủ để đánh giá hiệu quả của hóa trị liệu. Chỉ số ECOG 0-1, chức năng gan thận tủy xương trong giới hạn cho phép điều trị hóa chất. Ghi chép đầy đủ và thông tin theo dõi sau điều trị.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN không phù hợp một trong những tiêu chuẩn lựa chọn ở trên. BN mắc các bệnh mãn tính khác có nguy cơ tử cung gần. BN mắc ung thư thứ 2.

- Thời gian: 1/2019 - 4/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu.

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n = 89