Nghiên cứu vai trò của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong chẩn đoán ung thư cổ tử cung có chỉ định phẫu thuật theo FIGO 2018

Tác giả

Đặng Phước Triều

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Chẩn đoán hình ảnh Quán sứ

Nhóm tác giả

Dương Đức Hữu, Hoàng Thị Vi Hương, Nguyễn Văn Thi

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư cổ tử cung

- Đánh giá vai trò của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong chẩn đoán giai đoạn ung thư cổ tử cung theo FIGO 2018, đối chiếu với mô bệnh học sau phẫu thuật.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhân được sinh thiết tổn thương CTC và có kết quả giải phẫu bệnh là UT CTC. Được chụp CHT 1.5 Tesla tiểu khung đúng tiêu chuẩn tại khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, đánh giá giai đoạn trước phẫu thuật. Bệnh nhân được phẫu thuật, có kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật. Bệnh nhân có hồ sở bệnh án với đầy đủ các thông tin cần nghiên cứu.

+ Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân không có đầy đủ xét nghiệm liên quan phục vụ cho nghiên cứu.

- Thời gian: 1/2020 đến 10/2021

- Địa điểm: Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang

- Cỡ mẫu: thuận tiện, n=28