Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến nước bọt tại Bệnh viện K từ 2009-2013.

Tác giả

Ngô Xuân Quý

Năm đề tài

2014

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung