Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật điều trị ung thư tuyến nước bọt dưới hàm tại Bệnh viện K năm 2015 - 2020

Tác giả

Nguyễn Quốc Dũng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nội dung

*Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư tuyến nước bọt dưới hàm
- Đánh giá kết quả phẫu thuật sớm của ung thư tuyến nước bọt dưới hàm tại Bệnh viện K

*Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư tuyến nước bọt dưới hàm, có kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, được điều trị tại Khoa Ngoại Đầu-Cổ/Bệnh viện K từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2020.

+Tiêu chuẩn lựa chọn: Được phẫu thuật cắt toàn bộ TDH có hoặc không vét hạch cổ. Có kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật là ung thư TDH. Có hồ sơ lưu trữ đầy đủ. Có thông tin theo dõi sau điều trị.

+Tiêu chuẩn loại trừ: Các trường hợp không có kết quả mô bệnh học. Các bệnh nhân đã được điều trị phẫu thuật từ tuyến trước đến khám và điều trị vì tái phát. Hồ sơ nghiên cứu không đầy đủ. Các bệnh nhân có các bệnh lý thần kinh gây liệt mặt mà không phải do bệnh lý u tuyến nước bọt dưới hàm. Các bệnh nhân không có thông tin theo dõi sau điều trị

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2020

- Địa điểm nghiên cứu: Khoa Ngoại Đầu- Cổ /Bệnh viện K

- Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu, tiến cứu có theo dõi dọc

- Cỡ mẫu: chọn mẫu thuận tiện, n=88