Đánh giá kết quả điều trị sớm phẫu thuật ung thư tuyến nước bọt mang tai tại Bệnh viện K từ năm 2016 đến 2021

Tác giả

Ma Chính Lâm

Năm đề tài

2021

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Ngoại

Đơn vị

Ngoại Đầu cổ

Nhóm tác giả

Ngô Xuân Quý, Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thế Đường, Nguyễn Thị Thu Hiền

Nội dung