Nghiên cứu mô bệnh học và một số đặc điểm hóa mô miễn dịch của ung thư biểu mô tuyến nước bọt.

Tác giả

NguyễnVăn Chủ

Năm đề tài

2011

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Cận lâm sàng

Đơn vị

Giải phẩu bệnh - Tế bào

Nội dung