Đánh giá triển khai thực hiện điều trị I-131 ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ tại Bệnh viện K

Tác giả

Ngô Thanh Tùng

Năm đề tài

2020

Cấp

Cơ sở

Lĩnh vực

Xạ

Đơn vị

Xạ 1

Nội dung

* Mục tiêu nghiên cứu:
- Xây dựng quy trình điều trị bổ trợ I-131 sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ trên các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tại bệnh viện K.
- Báo cáo kết quả triển khai khu điều trị I-131 nội trú bệnh viện K và đánh giá kết quả điều trị bước đầu của các bệnh nhân trên sau 1 năm theo dõi.
* Phương pháp nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật cắt giáp toàn bộ, được chuyển đến điều trị tại khoa YHHN, BVK.
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: BN đã cắt giáp toàn bộ dựa vào biên bản phẫu thuật, giấy ra viện. GPB sau mổ: thể nhú, nang hoặc nhú - nang.
+ Tiêu chuẩn loại trừ: BN chưa được tiến hành cắt giáp toàn bộ. Các BN này được điều trị I-131 sau khi tiến hành hội chẩn để cắt giáp toàn bộ nếu có chỉ định. BN có thể GPB sau mổ: thể tủy, thể không biệt hóa hoặc ung thư giáp do di căn từ nơi khác đến. BN thể trạng quá yếu hoặc các bệnh nặng phối hợp, không thể tiến hành điều trị
- Thời gian: tháng 12/2019 đến tháng 12/2020.
- Địa điểm: Khoa Y học hạt nhân, bệnh viện K.
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu.
- Cỡ mẫu: